Никак не са редки случаите, когато по предварителна информация би трябвало да се ловят едри каракуди или още по-лошо - шарани, например, а в конкретния ден се обаждат само досадни и дребни уклеи и червеноперки. При такива ситуации често пъти доста от риболовците реагират с едно пренебрежение и досада спрямо начин на ловене, поведение и ред други фактори, от които зависи добрият успех по време на всеки излет. В такива именно случаи трябва да се проявите като един истински риболовец спортист и да се адаптирате за съответния риболов.

Златно правило в риболова е да се лови тази риба, която излиза в момента (изключваме случаите по време на състезание, когато имате строго определена и проверена многократно тактика и стратегия). Покрай нея със сигурност ще се навърти и желаният обект, макар и в по-малки количества от очакваното. Но за това се изисква една стабилна и позитивна психическа нагласа, каквато за съжаление доста от риболовците, та дори и състезатели, не проявяват. Именно в тази предварителна нагласа дори и на добре познат водоем, когато резултатите са далеч от това, на което сме свикнали, ще се дължи успехът ни.

Готови сме да се обзаложим, че в един такъв труден ден единствено риболовците, заложили на позитивното мислене и активно ловейки това, което обажда в момента, ще имат най-добри и дори впечатляващи резултати в сравнение с околните колеги. Освен това този тип мислене ще ви помогне да прекарате излета по един приятен и без нерви начин, каквато всъщност е и целта за доста хора при риболова.

От всичко казано до тук, може да си направим няколко извода относно това, каква риба искаме и трябва да ловим. Риболовът е хоби, в което успехът или неуспехът са толкова близки и обратими понятия, които обаче често пъти зависят от независещи и не можещи да бъдат предвидени причини и обстоятелства. Ето защо е добре да се нагаждаме към конкретните условия за деня, активност на рибата, ниво, вятър и т.н., особено ако резултатите са далеч от това, което сме очаквали или навикнали да се отнасяме сериозно и отговорно към всеки един детайл и фактор на риболов, за да имаме наистина успех. Едновременно с това внимателно да следим и реагираме на всяко изменение и промяна в околните обстоятелства и фактори и да реагираме адекватно. Само при такова положение можем да кажем, че сме едни истински риболовци, които могат да се преборят и надхитрят своите противници – рибите. Отново в този ред на мисли искам да споделя, че това далеч не означава да станем универсални бойци специалисти по всякакви риби. Естествено е всеки от нас да си има своите пристрастия и предпочитания, но нека все пак да опитаме да се докажем и на чужда територия, да покажем, че сме мислещи и търсещи риболовци и успехът при нас не е на 100% свързан с късмет.