Защо е необходима захранваща смес по време на риболов? Където и да се провежда риболовът, винаги може да се забележи, че условията на риболов постоянно се менят. Заедно с това се променя и поведението на рибите, независимо от техния вид. Затова се налага всеки път да отчитаме тези промени и изменения и да приспособим към тях тактиката си на риболов. Колко силно е течението днес? Ще се придържа ли рибата към повърхността на водата, или ще предпочита средните слоеве или дъното? Каква риба да ловим? Това са една малка част от въпросите, които всеки риболовец е длъжен да си зададе, преди да пристъпи към риболова.

Всички тези детайли определят избора на тактика на риболова, а също така типа и количеството захранка. Например за силно течение и хранеща се на дъното риба или над него ще ви е необходима по-лепкава и тежка захранка, отколкото за слабо течение и риби, които се намират на повърхността. На пръв поглед това твърдение ни се струва логично и често пъти става именно така, но понякога ни се налага да се сблъскаме с по-сложни ситуации. Ще ви запознаем накратко с механизма на действие на различните захранки и начините за тяхната промяна. 


Как да приготвим захранката?
 

За приготвяне на захранката трябва да ползваме подходяща кофа, в която ръчно да изсипем, разбъркаме и овлажним сместа. Освен специалните кофи, предлагащи се за захранка в риболовните магазини, добър избор са различните видове платнени съдове- те също така удобно позволяват равномерното разбъркване на сместа. Разбира се, може да използвате и друг съд по желание, но той трябва да е достатъчно голям и да позволява свободно и лесно разбъркване на цялата смес без особено усилие. Имайте предвид, че на дъното и по ъглите почти винаги остава суха захранка при невнимателно и бързо овлажняване, което в крайна сметка води до допълнително изсъхване на захранката ви. Така  правенето на топки се затруднява, като се изисква постоянно допълнително доовлажняване. 

Добър помощник тук е пулверизаторът, с чиято помощ можем лесно да доовлажняваме един път приготвената захранка, която с течение на времето все пак изпръхва, колкото и добре да сме я овлажнили. Обикновено захранката се смесва и овлажнява на три етапа – първоначално овлажняване, при което се добавя такова количество вода, че захранката да изглежда окончателно готова. След първото овлажняване и разбъркване е необходимо да изчакаме около 10-15 минути, за да дръпне влага. Това време може да използвате, например, за подреждане и разстановка на принадлежностите. След 15 мин ще откриете, че влагата е напълно поета от хранителните частички и захранката ви ще е дори малко суха. Повтаряте процедурата с разбъркване и овлажняване, добавяйки такова количество вода, че захранката ви отново да изглежда готова. Отново я оставате за около 10-20 минути, като захранката пак ще е изпръхнала, макар и по-малко от първия път. На третия етап добавяте още вода, разбърквате и вече получавате готова за риболов захранваща смес. Всички компоненти са попили напълно вода и захранката повече няма да изсъхва. Всеки път е необходимо да спазвате тази процедура и ред, за да имате една качествена и работеща захранка. Ако сте сложили твърде много вода, или добавите цялата на един път, то компонентите няма да работят и в голяма степен ще загубят много от своите качества, така че бъдете внимателни. След овлажняване и размесване в захранката може да намерите малки топчици. Това са най-овлажнените частици на захранката. За да се избавите от тях, а и за да се убедите, че сместа е равномерно размесена и овлажнена, може да прекарате захранката през сито По този начин вие ще получите максимума от вашите усилия. Най-подходящото време за замесване на захранката е примерно около час преди началото на риболова.